MÜHTEDİ DÖNEMİ

Muhtedi, tam ismiyle Ebu İshak Muhtedi Billah Muhammed bin Harun el-Vasık (Arapça: Ebū ʾisḥāq el-muhtedī bi-llāh muḥammad bin hārūn el-wāṯiq, Arapça: أبو إسحاق المهتدي بالله محمد بن هارون الواثق) (d. ? – ö. 21 Haziran 870), 869-870 döneminde sadece bir yıl dönemle hükümdarlık yapan on dördüncü Abbasi halifesi olmuştur. Yaşamı Ebu İshak Muhammed (Muhtedi), halife Mutasım’in torunu ve Halife Vasık’ın oğlu olarak Samarra’da doğmuştu ve annesi … More MÜHTEDİ DÖNEMİ

MÜSTAİN (DÖNEMİ=862-866)

Mustain veya el-Mûsta’in bi’l-Lâh Tam Adı: Ebû’l-‘Abbâs “el-Mûsta’in bi’l-Lâh” ʿAhmed bin Muhammed el-Mu’tasım (Arapça: أبو العباس “المستعين بالله” أحمد بن محمد بن عباس المعتصم; Ebū el-ʿabbās “el-mustaʿīn bi-llāh” ʾaḥmed bin muḥammed bin ‘Abbâs el-muʿtaṣim) (d. 836 – ö. 866 ) 862-866 döneminde hükümdarlık yapan on ikinci Abbasi halifesi. Yaşamı Muntasır’ın ölümü üzerine Abbasi ordusunun yüksek Türk asıllı subayları yerine gelecek halifeyi seçmek … More MÜSTAİN (DÖNEMİ=862-866)

MUTAZ (DÖNEMİ=866-869)

Mutez veya Ebû Abullâh Muhammed el-Mu’tazz Billâh (Tam adı: Ebû ‘Abd Allâh “el-Mu’tazz bi’l-Lâh” Muhammed bin Câʿfer el-Mûtevekkil; d. 847, Samarra – ö. Temmuz/Ağustos 869), Halife Mütevekkil’in ikinci oğlu olarak Samarra’da doğmuştur ve annesi Rum asıllı cariye olan “Kabiha” idi. 866’da kuzeni halife olan Mustain’in tahttan feragat edip öldürülmesiyle Abbâsî halifesi olmuştur. 866-869 döneminde hükümdarlık yapan on üçüncü Abbasi halifesidir. Yaşam Halifelikten öncesi Babası Abbâsî halifesi Cafer … More MUTAZ (DÖNEMİ=866-869)

MÜNTASIR (DÖNEMİ=861-862)

Muntasır veya Muhammed el-Muntasır Billâh, tam adıyla Ebû Câʿfer “el-Muntasır bi’l-Lâh” Muhammed bin Câʿfer el-Mûtevekkil (d. ? – ö. 8 Haziran 862 Samarra) 861-862 yıllarında beş ay kadar hüküm süren süren onbirinci Abbasi halifesi. Yaşamı Tarihçi Tabari’ye göre 850’de babası Mütevekil bir Haç seferine gitmeden oğlu Muntasır’ı varis ve veliaht yapmıştı. Fakat sonradan Mütevekkil oğlundan çok soğumuş ve oğlu Muntasır’ı devamlı yerip tenkit etmeye … More MÜNTASIR (DÖNEMİ=861-862)

HADİ (DÖNEMİ=785-786)

Hâdî (Arapça: الهادي) ya da tam künyesiyle Ebû Muhammed Mûsâ el-Hâdî-İlelhak bin Muhammed el-Mehdî (d. 764 – ö. 14 Eylül, 786) dördüncü Abbasiler halifesidir. Babası Mehdi öldüğünde, 785’te, Abbasi Halifesi olmuş ve iki yıl, 785-786, halifelik yapmıştır. Kısa halifelik döneminde idare ettiği imparatorluğun çeşitli bölgelerinde askerî mücadeleler yapılması gerekmiştir. Hilafeti sırasında halka açık olmasıyla ün yapmıştır. Bağdat’taki sarayını kendine devlet idaresini şikayet etmek … More HADİ (DÖNEMİ=785-786)

HARUN REŞİD (DÖNEMİ=786-809)

Harun Reşid (Arapça: هارون الرشيد; d. 17 Mart 763 – ö. 24 Mart 809) beşinci ve en tanınmış Abbasi halifesi. 763’te babası Mehdi’nin o zaman bulunduğu İran’da (modern Tahran yakınlarında) bulunan Rey şehrinde doğdu. 786’da halife olan kardeşi Hâdî’nin ölmesi üzerine halifeliğe geçti. Hayatının çoğunu Bağdat’ta ve hilafetinin sonlarında yerleştiği Rakka şehrinde geçirdi. 24 Mart 809’da Horasan’ın Tus şehrinde öldü ve orada toprağa verildi. Harun Reşid’in halifelik döneminde Abbasiler çok büyük askerî, siyasal, kültürel … More HARUN REŞİD (DÖNEMİ=786-809)

EMİN (DÖNEMİ=809-813)

Emin veya Muhammed Emîn Tam Adı: Ebû Abdullâh “Emîn” Muhammed bin Hârûn Reşîd (Arapça:أبو عبد الله محمد الأمين ) (d. 787 – ö. 1 Eylül, 813) altıncı Abbasi halifesidir. Babası Harun Reşid öldüğünde, 809’da, Abbasi Halifesi olmuş; kendi halifeliğini ilan etmiş olan kardeşi Memun ile bir iç savaştan sonra 813’te idam edilip öldürülmesine kadar, 809-813 döneminde dört yıl sekiz ay halifelik yapmıştır. Halifelikten önceki yaşamı Halifelikten … More EMİN (DÖNEMİ=809-813)

MEMUN (DÖNEMİ=813-833)

Memun veya Abdullâh Memûn, Tam Adı: Ebû ‘Abbâs el-Memûn Abdullâh bin Hârûn Reşîd (d. 14 Eylül 786, Bağdat – ö. 9 Ağustos 833, Tarsus yakınları), 813-833 arasında 7. Abbasi halifesi. 809’da babaları Hârûn Reşîd’den sonra Abbâsî Hâlifesi ilan edilen kardeşi Emin’e karşı yaptığı bir iç savaştan sonra 813’de onu halifelik tahtından indirerek idam edilmesinden sonra 7. Abbâsî halifesi oldu. Memun’un Halifelik döneminde en önemli olaylar devam eden mütezile itikadi mezhep tartışmaları … More MEMUN (DÖNEMİ=813-833)

MUTASIM (DÖNEMİ=833-842)

Mutasım veya Abbas el-Mutasım Billâh Tam Adı: Ebû İshâk “el-Muʻtasım bi’l-Lâh” ‘Abbas bin Hârûn er-Reşîd (Arapça: أبو إسحاق “المعتصم بالله” عباس بن هارون الرشيد ; Ebū ʾisḥāq “el-muʿtaṣim bi-llāh” ‘Abbas bin hārūn er-rešīd) (d. 794 – ö. 5 Ocak 842), sekizinci Abbasi halifesi. Harun Reşid’in küçük oğluydu ve annesi Harun Reşid’in Türk asıllı bir cariyesi idi. 833’te kardeşi Memun’un yerine tahta geçti. Halifelik öncesi hayatı … More MUTASIM (DÖNEMİ=833-842)

VASİK (DÖNEMİ=842-847)

Vasık veya Hârûn el-Vâsık Billâh (Arapça الواثق) (Tam ismi : Ebû Câʿfer “el-Vâsık bi’l-Lâh” Hârûn bin Muhammed el-Muʻtasım) (d. 812 Mekke – 847 Samara), dokuzuncu Abbasi halifesi olarak 842 (hicri 227) ile 847 (hicri 232) döneminde hüküm sürmüştür. Halifelik dönemi Vaşık, babası Mutasım 26 Aralık 841’de öldüğünde hemen halife olarak Abbâsî devleti basına geçti. Asıl adı Ebu Cafer olmakla beraber taht adı olarak “Vasık Billah (Allaha inanan)” unvanını aldı. … More VASİK (DÖNEMİ=842-847)